De huurder dient na ontvangst en ondertekening het boekingsformulier binnen een week te retourneren,
anders kan de boeking niet gegarandeerd worden.

Huurder kan tot 8 weken voor vertrek annulerentegen een vergoeding gelijk aan de aanbetaling. 

Bij annulering binnen 8 weken voor vertrek is de huurder de overeengekomen huurvergoeding volledig verschuldigd.
Ter dekking van dit risico kan de huurder een annuleringsverzekering bij een willekeurige verzekeraar afsluiten.
De huurder is gehouden binnen 2 weken na annulering de huurvergoeding te betalen onder aftrek van de reeds vooruit betaalde bedragen.